Press "Enter" to skip to content

מחיר

לא נעים בתוך כל ההרמוניה הזו לדבר על כסף אבל…

יקר לכם?

לחוץ לכם כלכלית?

רוצים לפרוס לתשלומים?

אל תדחו אותי על הסף בגלל ענייני כסף, דברו איתי על זה, תציעו מחיר שתוכלו לעמוד בו, ונדבר על זה.

מפגש שמיני – בחינם (בתשלום מראש על סדרת טיפולים).

שיחות הטלפון לפני ואחרי המפגשים וייעוצים טלפוניים הם ללא עלות.

רק בואו.